المان محصولات

محصولات اجاکس همراه با اسلایدر

جک پارکینگی اتوماتیک الکتروپیک یوتاب ۶۸۹

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

موتور آلمانی ۲۴ولت, برای درب های پارکینگ تا طول ۵ متر و وزن ۵۰۰ کیلوگرم | UTAB 689 / گارانتی: ۲۴ ماهه الکتروپیک

جک پارکینگی اتوماتیک گیت ۶۰۰ AUTOMATIC GATE

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

جک بازویی اتوماتیک گیت ساخت ایران با توان جابجایی هر لنگه ۶۰۰ کیلوگرم و عرض ۴ متر، ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت / گارانتی: ۳۶ ماهه

جک پارکینگی اتوماتیک گیت AUTOMATIC GATE 400

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

جک بازویی اتوماتیک گیت ساخت ایران با توان جابجایی هر لنگه ۴۰۰ کیلوگرم و عرض ۳ متر، ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت / گارانتی: ۳۶ ماهه

جک پارکینگی الاروی Elaroy 400

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جک بازویی الاروی ۴۰۰ توان جابجایی هر لنگه ۴۰۰ کیلوگرو و طول ۲.۵ متر با ولتاژ ۲۲۰ ولت / گارانتی: ۲ ساله

جک پارکینگی سیماران فراز V

۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان

قدرت جابجایی هر لنگه ۳۸۰KG و۳ متر و ولتاژ ورودی ۲۳۰ ولت / گارانتی: ۲۴ ماهه سیماران

جک پارکینگی وی تو مدل Calypso 400KG

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

 توان جابجایی هر لنگه درب تا ۴۰۰ کیلوگرم و طول ۲.۵ متر / گارانتی: ۲۴ ماهه

جک تک لنگه پرایم – Prime

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جک یال پرایم تک لنگه مناسب برای درب های تک لنگه تا طول ۸ متر و وزن ۱۰۰۰ کیلوگرم دارای قفل برقی رایگان و با سیستم عملکرد الکترومکانیک / گارانتی: ۵ ساله یال

جک درب پارکینگ سیماران فراز N

۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

جک فراز N سیماران با توان جابجایی هر لنگه ۳۵۰ کیلوگرم و طول هر لنگه درب تا ۲.۸۵ متر، پرقدرت با توان و کارایی بسیار بالا ،کارکرد نرم و بیصدا / گارانتی: ۲۴ ماهه سیماران

المان محصولات

محصولات همراه با بارگذاری دکمه بیشتر

جک پارکینگی اتوماتیک الکتروپیک یوتاب ۶۸۹

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

موتور آلمانی ۲۴ولت, برای درب های پارکینگ تا طول ۵ متر و وزن ۵۰۰ کیلوگرم | UTAB 689 / گارانتی: ۲۴ ماهه الکتروپیک

جک پارکینگی اتوماتیک گیت ۶۰۰ AUTOMATIC GATE

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

جک بازویی اتوماتیک گیت ساخت ایران با توان جابجایی هر لنگه ۶۰۰ کیلوگرم و عرض ۴ متر، ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت / گارانتی: ۳۶ ماهه

جک پارکینگی اتوماتیک گیت AUTOMATIC GATE 400

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

جک بازویی اتوماتیک گیت ساخت ایران با توان جابجایی هر لنگه ۴۰۰ کیلوگرم و عرض ۳ متر، ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت / گارانتی: ۳۶ ماهه

جک پارکینگی الاروی Elaroy 400

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جک بازویی الاروی ۴۰۰ توان جابجایی هر لنگه ۴۰۰ کیلوگرو و طول ۲.۵ متر با ولتاژ ۲۲۰ ولت / گارانتی: ۲ ساله

جک پارکینگی سیماران فراز V

۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان

قدرت جابجایی هر لنگه ۳۸۰KG و۳ متر و ولتاژ ورودی ۲۳۰ ولت / گارانتی: ۲۴ ماهه سیماران

جک پارکینگی وی تو مدل Calypso 400KG

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

 توان جابجایی هر لنگه درب تا ۴۰۰ کیلوگرم و طول ۲.۵ متر / گارانتی: ۲۴ ماهه

جک تک لنگه پرایم – Prime

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جک یال پرایم تک لنگه مناسب برای درب های تک لنگه تا طول ۸ متر و وزن ۱۰۰۰ کیلوگرم دارای قفل برقی رایگان و با سیستم عملکرد الکترومکانیک / گارانتی: ۵ ساله یال

جک درب پارکینگ سیماران فراز N

۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

جک فراز N سیماران با توان جابجایی هر لنگه ۳۵۰ کیلوگرم و طول هر لنگه درب تا ۲.۸۵ متر، پرقدرت با توان و کارایی بسیار بالا ،کارکرد نرم و بیصدا / گارانتی: ۲۴ ماهه سیماران

المان محصولات

اسلایدر محصولات

المان محصولات

محصولات برچسب شده

جک پارکینگی اتوماتیک الکتروپیک یوتاب ۶۸۹

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

موتور آلمانی ۲۴ولت, برای درب های پارکینگ تا طول ۵ متر و وزن ۵۰۰ کیلوگرم | UTAB 689 / گارانتی: ۲۴ ماهه الکتروپیک

جک پارکینگی اتوماتیک گیت ۶۰۰ AUTOMATIC GATE

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

جک بازویی اتوماتیک گیت ساخت ایران با توان جابجایی هر لنگه ۶۰۰ کیلوگرم و عرض ۴ متر، ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت / گارانتی: ۳۶ ماهه

جک پارکینگی اتوماتیک گیت AUTOMATIC GATE 400

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

جک بازویی اتوماتیک گیت ساخت ایران با توان جابجایی هر لنگه ۴۰۰ کیلوگرم و عرض ۳ متر، ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت / گارانتی: ۳۶ ماهه

جک پارکینگی الاروی Elaroy 400

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جک بازویی الاروی ۴۰۰ توان جابجایی هر لنگه ۴۰۰ کیلوگرو و طول ۲.۵ متر با ولتاژ ۲۲۰ ولت / گارانتی: ۲ ساله

جک پارکینگی سیماران فراز V

۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان

قدرت جابجایی هر لنگه ۳۸۰KG و۳ متر و ولتاژ ورودی ۲۳۰ ولت / گارانتی: ۲۴ ماهه سیماران

جک پارکینگی وی تو مدل Calypso 400KG

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

 توان جابجایی هر لنگه درب تا ۴۰۰ کیلوگرم و طول ۲.۵ متر / گارانتی: ۲۴ ماهه

المان محصولات

محصولات همراه با بارگذاری

جک پارکینگی اتوماتیک الکتروپیک یوتاب ۶۸۹

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جک پارکینگی اتوماتیک گیت ۶۰۰ AUTOMATIC GATE

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

جک پارکینگی اتوماتیک گیت AUTOMATIC GATE 400

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

جک پارکینگی الاروی Elaroy 400

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جک پارکینگی سیماران فراز V

۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان

جک پارکینگی وی تو مدل Calypso 400KG

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جک تک لنگه پرایم – Prime

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جک درب پارکینگ سیماران فراز N

۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان